• Synergia
  • Office 365
  • Ikona youtube
  • Ikona facebook
  • BIP
  • ePUAP
    • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Szkoła Podstawowa
Przedszkole
Kort tenisowy

Od października 2019 r.Zespół Szkół w Wolbromiu Pod Lasem uczestniczy w  programie PO WER - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Jego głównym celem jest realizacja projektu edukacyjnego pt. „A Europeanschool for ALL children”, na który szkoła otrzymała grant w wysokości 30 994,00 euro. W ramach działań szkoleniowych  ośmioro nauczycieli z ZS wyjedzie na zagraniczne warsztaty językowe i metodyczne do Irlandii, Włoch, Grecji, Hiszpanii oraz na Maltę.

Pierwszym etapem realizowanego projektu był udział kilku jego uczestników w krajowych kursach językowych. Był to pierwszy krok i jednocześnie warunek do realizacji kolejnych etapów naszego programu. Docelowo bowiem nasi nauczyciele wezmą udział w tygodniowych kursach metodycznych, w których uczestnictwo uwarunkowane jest uzyskaniem odpowiedniego poziomu językowego. W ramach zaplanowanych mobilności zrealizowano szkolenie językowe w szkole Maltalinguana Malcie, które odbyło się w dniach od 16.08.2021 do 20.08.2021. Wśród uczestników szkolenia znaleźli się nauczyciele różnych specjalności. Byli wśród nich: P. Agnieszka Szczepankiewicz, P. Anna Klich, P. Elżbieta Trzaska, P. Ewa Kubik oraz Pan Piotr Siewiorek.

Jednym z celów projektu jest podnoszenie kompetencji kadry w zakresie znajomości języka obcego oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy  w późniejszej pracy z uczniem.Kurs zapewnił rozwój umiejętności językowych i komunikacyjnych poprzez udział w zajęciach oraz stałą komunikację w języku angielskim i współpracęw grupie międzynarodowej.

W tym samym czasie nauczycielka języka angielskiego, Pani Beata Miłoszewska-Wilk przebywała w Hiszpanii odbywając kurs metodyczny zorganizowany przez EuropassTeacherAcademyw zakresie nauczania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami, pt. „SuccessfulStrategies for TeachingStudents with Special Needs in EveryClassroom”. Każdego dnia zajęcia poświęcone były różnym aspektom ww. zagadnienia. Obfitowały w mnóstwo informacji, wskazówek metodycznych i pomysłów. Dały również możliwość  dzielenia się doświadczeniem z nauczycielami pochodzącymi z innych krajów europejskich, jak również zgromadzenia dużej ilości materiałów do wykorzystania w swoim warsztacie pracy.Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych i doświadczonych lektorów za pomocą metod aktywizujących, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych. Program zajęć dodatkowych, zorganizowany po głównych zajęciach kursu,  stanowił dla jego uczestników okazję do rozwoju kompetencji komunikacyjnych w zakresie języka angielskiego oraz poznania dziedzictwa kulturowego odwiedzanych krajów.

Potwierdzeniem udziału w szkoleniu było otrzymanie przez nauczycieli certyfikatu uczestnictwa. Na szczęście, nie jest to jeszcze koniec naszej aktywności w działaniach projektowych. Kolejna grupa nauczycieli już przygotowuje się do realizacji zaplanowanych w nowym roku szkolnym wyjazdów, a Ci, którzy wrócili, rozpoczną od września wdrażanie zdobytej przez siebie wiedzy, aby wszyscy uczniowie Zespołu Szkół mogli skorzystać z efektów tego szkolenia.

Beata Miłoszewska-Wilk
Koordynator projektu

logo POWERa.jpeg

 

Przewiń do góry