• Synergia
  • Office 365
  • Ikona youtube
  • Ikona facebook
  • BIP
  • ePUAP
    • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Szkoła Podstawowa
Przedszkole
Kort tenisowy

Historia szkoły

     Dzieje placówki zapisane w jej kronikach opowiadają o ważnych wydarzeniach, inicjatywach, byłych uczniach i nauczycielach. Szkoła powstała z inicjatywy i dzięki funduszom - kierowanego ówcześnie przez dyrektora Stanisława Bielę - Zakładu Przemysłu Gumowego, który pokrył koszty budowy budynku szkoły „Tysiąclatki”, oddanej do użytku w 1963 roku. Nowa szkoła cieszyła mieszkańców południowej części Wolbromia, a ochotnicy z chęcią pracowali w czynie społecznym przy jej wznoszeniu.

     Ukończony budynek stał się siedzibą dwóch placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 2, która przyjęła imię Adama Mickiewicza oraz Technikum Chemicznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego, w którego murach kształcono m. in. przyszłą kadrę Zakładów Przemysłu Gumowego w zakresie technologii przemysłu chemicznego, w tym kauczuku i gumy.

     W 1978 roku Szkole Podstawowej nr 2 im. Adam Mickiewicza przyznane zostało prawo posiadania sztandaru. Od roku szkolnego 1979/1980 w budynku przy ul. Pod Lasem 1 zostaje wyłącznie szkoła podstawowa – szkoły średnie, czyli Technikum Chemiczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa przeniesiono do budynku Liceum przy ul. Skalskiej 18.

     Pierwszym kierownikiem placówki był Konstanty Dylewicz, którego w 1977 roku zastąpiła Władysława Bijakowska, a po jej odejściu na emeryturę w roku szkolnym 1991/1992 kierownictwo placówki przejęła Krystyna Strózik. Obecnie na czele Zespołu Szkół stoi, mianowany pierwszy raz w roku szkolnym 2002/2003, dyrektor Waldemar Smoter.

     Dziś, po zmianach związanych z kolejnymi reformami systemu polskiej edukacji, to już zupełnie inna szkoła, choć znowu jest to zespół placówek. Zaczynano od 7-klasowej szkoły podstawowej i 5-letniego technikum, potem przyszedł czas 8-letniej edukacji podstawowej. Od roku szkolnego 1999/2000 po ukończeniu 6-klasowej podstawówki, uczniowie kontynuowali edukację w Gimnazjum nr 2, mieszczącym się w budynku przy ul. Pod Lasem 1, które w roku szkolnym 2003/2004, wespół ze Szkołą Podstawową nr 2, stworzyło Zespół Szkół w Wolbromiu. W 2012 roku skład zespołu powiększono o Przedszkole Publiczne nr 2. Od roku szkolnego 2017/2018, w wyniku kolejnej reformy edukacji, rozpoczęto wygaszanie gimnazjów. Ostatnie roczniki klas w latach 2017 – 2019 były nazywane „oddziałami gimnazjalnymi” przy szkole podstawowej, która odtąd znów stała się ośmioklasowa.

 

Przewiń do góry