Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Profilaktyka uzależnień

„Moje życie wolne od uzależnień” to warsztaty profilaktyki zintegrowanej, w których uczestniczyli uczniowie wszystkich klas naszej szkoły.

Cykl zajęć dotyczył: Rozwoju tożsamości i osobowości (cz. I), Radzenia sobie w trudnych sytuacjach (cz. II), Uzależnień (cz. III). Warsztaty realizowane były w konwencji profilaktyki pozytywnej. Poza wiedzą dotyczącą zagrożeń związanych z uzależnieniami, budowano u uczniów zasoby chroniące przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, wyciągali wnioski. Podczas warsztatów prowadzono zabawy, wykorzystywano prezentacje oraz materiały filmowe dostosowane do wieku i możliwości poznawczych uczniów.

W ramach programu profilaktycznego odbyły się również prelekcje dla nauczycieli i rodziców.

Zespół ds. Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

Zdjęcia z warsztatów: