• Synergia
  • Office 365
  • Ikona youtube
  • Ikona facebook
  • BIP
  • ePUAP
    • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Szkoła Podstawowa
Przedszkole
Kort tenisowy

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół obejmie wykonanie następujących robót:

– modernizacja systemu grzewczego- instalacja c.o., c.w.u., solarna wraz z wymianą źródła ciepła;
– docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, ścian w gruncie;
– zmiana pokrycia dachowego na membranę EPDM;
– wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich;
– roboty odtworzeniowe ciągów pieszych i dojazdowych;
– remont zadaszeń i wejść do budynku;
– wymiana okien i drzwi zewnętrznych;
– montaż instalacji fotowoltaicznej.

 

Projekt realizowany przez Gminę Wolbrom „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wolbromiu ul. Pod Lasem 1” jest dofinansowany ze środków Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG).

Wartość dofinansowania: 2 448 829,43 PLN.

logo.png

 

Przewiń do góry