• Synergia
  • Office 365
  • Ikona youtube
  • Ikona facebook
  • BIP
  • ePUAP
    • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Szkoła Podstawowa
Przedszkole
Kort tenisowy

Dzień Profilaktyki

 

Warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych i cyberprzemocy.

 

27 października 2022 r. miał miejsce w naszej szkole Dzień Profilaktyki. Uczniowie klas 4-8 uczestniczyli w warsztatach, dotyczących profilaktyki uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych i cyberprzemocy.

Celem warsztatów pt. „Co mną kieruje? Czyli o sile emocji” było uświadomienie i identyfikacja własnych emocji oraz uczuć, rozwijanie umiejętności określania i nazywania emocji przeżywanych przez uczniów, kształtowanie umiejętności określania swoich mocnych stron, pogłębianie warsztatu komunikacji intra i interpersonalnej oraz poznanie sposobów na rozładowanie trudnych emocji.

Podczas warsztatów na temat radzenia sobie z agresją pt. „Postaw się agresji” uczniowie mieli okazję do uświadomienia sobie przyczyn i skutków zachowań przemocowych oraz agresywnych, kształtowania umiejętności podejmowania rozsądnych decyzji w sytuacji przemocy, treningu radzenia sobie w społecznie groźnych sytuacjach. Zostali zachęceni do przełamywania lęku i reagowania na przemoc. Zajęcia te pozwoliły na budzenie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny, kształtowanie umiejętności zachowań asertywnych, promowanie postaw wolnych od agresji i przemocy, poznawanie otaczającej rzeczywistości, oraz obserwacje własnych reakcji i zachowań.

W ramach profilaktyki cyberprzemocy, agresji słownej i mowy nienawiści, na warsztatach pt. „Lajkuję, nie hejtuję” ukazano skutki zachowań agresywnych w sieci. Uczniowie zdobyli wiedzę z zakresu specyfiki hejtowania w sieci a także poszukiwali odpowiedzi na takie pytania jak: dlaczego jesteśmy agresywni w Internecie? Co możemy zrobić, kiedy stajemy się ofiarą hejtu? Zwrócono uwagę na istotę właściwiej komunikacji w Internecie, tzw. netykietę. Następnie ćwiczono umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji, często pojawiających się w sieci a także sposoby komunikowania się i podejmowania dojrzałych decyzji.

Natomiast warsztaty pt. „Uzależnienie? Nie!” podejmowały problem profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych. Podczas zajęć kształtowano umiejętności asertywnego odmawiania i wyrażania prośby o pomoc. Dostarczano wiedzę i obalano mity na temat uzależnień. Ukazane zostało znaczenie umiejętności aktywnego słuchania. Na warsztatach odbył się trening podejmowania decyzji z uwzględnieniem ich konsekwencji, promocja stylu życia alternatywnego wobec używek. Wskazano negatywne skutki picia alkoholu. Pokazano także metody obrony przed naciskiem otoczenia i wskazano zalety aktywnego spędzania wolnego czasu.

 

Zespół ds. Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

 

Przewiń do góry