• Synergia
  • Office 365
  • Ikona youtube
  • Ikona facebook
  • BIP
  • ePUAP
    • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Szkoła Podstawowa
Przedszkole
Kort tenisowy

We wrześniu bieżącego roku nauczyciele  Zespołu Szkół w Wolbromiu ul. Pod Lasem zakończyli realizację międzynarodowego projektu edukacyjnego pt. „European School for ALL Children”, którego autorkami były nauczycielki języków obcych, tj. Beata Miłoszewska–Wilk i Agnieszka Szczepankiewicz. Projekt prowadzony był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (tj. PO WER) w obszarze edukacji szkolnej i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Na jego wykonanie Zespół Szkół w Wolbromiu otrzymał grant w wysokości 30994,00 euro (tj. 132 589,23 zł). Głównym celem programu była poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej poprzez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych, takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnosili oni własne kompetencje zawodowe.

Aby otrzymać ww. grant nasza szkoła zobowiązała się do przeprowadzenia szeregu działań. Pierwszym etapem realizowanego od września 2019 r. projektu był udział kilku nauczycieli w intensywnych kursach języka angielskiego zarówno krajowych jak i zagranicznych, m.in. na Malcie. Celem tego działania było nie tylko doskonalenie umiejętności językowych, ale i uzyskanie poziomu, umożliwiającego uczestnictwo w kursach metodycznych.

Kolejnym etapem były szkolenia metodyczne w zakresie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami.Te szkolenia odbyły się w stolicy hiszpańskiej Andaluzji, tj. w Maladze, w dniach od 15 do 20 sierpnia br. Wzięła w nich udział 7-osobowa grupa pedagogów. Szkolenie zrealizowane przez IDEVELOP Training S.L, pt. ALL CHILDREN ARE SPECIAL ukończyły: Agnieszka Szczepankiewicz, Irena Smoter, Ewa Kubik i Elżbieta Trzaska. W tym samym czasie szkolenie metodyczne pt. MULTICULTURAL & INTERCULTURAL EDUCATION odbywali: Waldemar Smoter – Dyrektor ZS w Wolbromiu, Piotr Siewiorek oraz Tomasz Wiekiera.

Każdego dnia zajęcia poświęcone były różnym aspektom wspomnianych zagadnień. Obfitowały w  mnóstwo informacji, wskazówek metodycznych i pomysłów. Dały również możliwość  dzielenia się doświadczeniem z nauczycielami pochodzącymi z innych krajów europejskich, jak również zgromadzenia dużej ilości materiałów, przydatnych w swoim warsztacie pracy. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych i doświadczonych lektorów za pomocą metod aktywizujących, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych. Program zajęć dodatkowych, zorganizowany po głównych zajęciach kursu,  stanowił dla jego uczestników okazję do rozwoju kompetencji komunikacyjnych w zakresie języka angielskiego oraz poznania dziedzictwa kulturowego odwiedzanych krajów.

Pani Beata Miłoszewska-Wilk nauczycielka języka angielskiego i koordynator projektu przebywała w dniach od 27.06-02.07.2022 na kursie w Irlandii, gdzie w EuropassTeacherAcademyuczestniczyła w kursie pt. INTEGRATING CREATIVITY & INNOVATION INTO TEACHING w zakresie metodologii nauczania języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem „technologii na miarę XXI wieku”. Zajęcia prowadzone były przez native speakerów, rodzimych Irlandczyków, którzy szkolili uczestników kursu z zakresu stosowania innowacyjnych metod aktywizujących w nauczaniu języka angielskiego. Wraz z innymi uczestnikami kursu nauczyliśmy się, jak „być bliżej” ucznia XXI wieku.

W naszym projekcie nie ograniczyliśmy się tylko do udziału w kursach językowo-metodycznych. Nauczycielki języków obcych w naszej szkole, tj. Beata Miłoszewska-Wilk oraz Agnieszka Szczepankiewicz zrealizowały w szkole partnerskiej w Hiszpanii, tzw. jobshadowing, którypolega na poznawaniu zasad funkcjonowania i metod nauczania zagranicznej placówki, poprzez obserwację i uczestnictwo w prowadzonych przez nią  zajęciach. Uczestniczki szkolenia  miały okazję poznać stosowane w partnerskiej szkole innowacje metodyczne, a także specyfikę pracy z młodzieżą o różnym pochodzeniu społecznym, kulturowym i religijnym. 

Co prawda, nasz udział w projekcie dobiegł niestety końca, ale to nie kres naszej przygody z międzynarodowymi projektami. Mając już spore doświadczenie i zachęceni kolejnym sukcesem, zamierzamy aplikować o środki z funduszu UE przyznawane  w 2023 roku.

Beata Miłoszewska-Wilk
Koordynator projektu

logo POWERa.jpeg

 

Przewiń do góry