• Synergia
  • Ikona youtube
  • Ikona facebook
  • BIP
  • ePUAP
    • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Zajęcia rozwijające

„Ten jest większy między ludźmi, kto umie służyć i kto poświęca siebie dla dobra innych”
– działalność Szkolnego Koła Wolontariatu.

W tym roku w naszej szkole rozpoczęło działalność Szkolne Koło Wolontariatu. Dzięki temu przedsięwzięciu nasi uczniowie mogli wykazać się empatią i umiejętnością niesienia pomocy innym.

Dla każdego z nas pojęcie „wolontariat” może kojarzyć się z różnymi aktywnościami podejmowanymi w ramach pomocy, jednak wszystkie te działania są prowadzone w jednym celu - aby nieść wsparcie drugiej osobie.

Naszym uczniom nie brakowało pomysłów, w jaki sposób to realizować! Jednym z nich była praca z młodszymi kolegami – organizacja ciekawych zabaw w czasie zajęć świetlicowych, wspólne odrabianie zadań domowych, czytanie książek oraz wspieranie w nauce. Nie była to zatem tylko pomoc, ale także okazja na bliższe poznanie się oraz wzajemną integrację.

Należy również wspomnieć o niezwykłym wsparciu oraz o szlachetnej postawie, którą wykazali się uczniowie całej szkoły w trudnej sytuacji, z jaką zmaga się obecnie Ukraina. Młodzież zaangażowała się zatem do pomocy przy zbiórce darów oraz wsparciu naszych kolegów i koleżanek z Ukrainy.  

Kolejną aktywnością w ramach szkolnego wolontariatu była pomoc w szkolnej bibliotece, tzn. opracowywanie nabytków, porządkowanie księgozbioru czy dyżury w czytelni. Uczniowie włączyli się w pomoc przy realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Dzięki temu panie bibliotekarki mogły szybciej udostępniać nam  nowości czytelnicze, organizować konkursy i akcje biblioteczne.

Nie można również zapomnieć o innych aktywnościach, w które włączali się nasi uczniowie -  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy Caritas, wykazując się wielkim zaangażowaniem oraz poświęcając swój wolny czas, aby nieść pomoc innym, nierzadko słabszym, chorym i samotnym osobom.

Wielokrotnie również młodzież naszej szkoły angażowała się w zbiórki dla bezdomnych zwierząt i udzielała wsparcia w schroniskach.

Jedno jest pewne - każda pomoc potrafi wywołać wiele uśmiechów na twarzy oraz przyczynić się do osiągnięcia wspólnego celu.

Zespół ds. Wolontariatu Szkolnego

 

 

Przewiń do góry