• Synergia
  • Ikona youtube
  • Ikona facebook
  • BIP
  • ePUAP
    • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Zajęcia rozwijające

W piątkowy słoneczny poranek 03.06.22r. wyruszyliśmy na wycieczkę do Ojcowskiego Parku Narodowego. Ten niewielki, ale jakże urokliwy Park Narodowy rozciąga się na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Jura - jak wiemy, usiana jest wapiennymi ostańcami, przybierającymi często charakterystyczne i ciekawe formy jak np. znana wszystkim Maczuga Herkulesa.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wizyty w  Muzeum Przyrodniczym im. Władysława Szafera, gdzie podzieleni na dwie grupy obejrzeliśmy w sali projekcyjnej pokaz filmów, z których jeden przedstawiał tworzenie się doliny Prądnika od czasu górnej jury po czasy współczesne, a drugi Ojcowski Park Narodowy. Po projekcji filmu przeszliśmy do sal wystawowych, po których oprowadzał nas lektor. Poruszanie się ułatwiały nam przekazywane polecenia oraz czytelne oznakowanie sal.

Pierwsza sala poświęcona była zagadnieniom geologicznym. W gablotach pokazane były liczne eksponaty geologiczne oraz paleontologiczne z obszaru Parku, przedstawiające charakterystyczne skały (wapienie uławicone i skaliste, margle, gliny, buły krzemienne i lessy) oraz znajdowane w nich odciski i odlewy zwierząt jurajskich – obejrzeć tam można gąbki, ramienionogi, jeżowce, amonity, belemnity, ślimaki, małże i mszywioły.

Po wyjściu z pierwszej sali  udaliśmy się do pomieszczenia, w którym zrekonstruowane było wnętrze jaskini. Przy odgłosach wody kapiącej ze stropu i wydawanych przez nietoperze, lektor wyjaśniał nam zagadnienia związane
z tworzeniem się jaskiń i ich szaty naciekowej oraz przedstawiał historię zasiedlenia terenu obecnego Parku przez ludzi pierwotnych.

W kolejnej sali, ustawiona była makieta Ojcowskiego Parku Narodowego wraz z terenami sąsiednimi. Makieta została opracowana na podstawie zdjęć satelitarnych oraz cyfrowego modelu terenu i z bardzo dużą precyzją pokazywała zarówno rzeźbę terenu Parku jak i formy użytkowania występujące na obszarze OPN. W gablotach umieszczonych wzdłuż ścian pokazane były szczątki mamuta i niedźwiedzia jaskiniowego oraz zabytki archeologiczne związane
z liczącą ponad 120 tysięcy lat obecnością człowieka na tym obszarze.

Główną część ekspozycji przyrodniczej stanowiła sala z dioramą. Na początku mieliśmy do dyspozycji umieszczone na antresoli stanowiska 3D, w których mogliśmy obejrzeć prawie 400 stereoskopowych fotografii.

Następnie przeszliśmy do korony buka, w której pokazano wybrane gatunki ptaków, jakie spotkać można w buczynie. Lektor prowadził nas dalej do głównej dioramy, pokazującej trzy charakterystyczne dla Parku środowiska wraz
z wybranymi przedstawicielami roślin i zwierząt.

Kolejnym punktem naszej wyprawy był spacer do Bramy Krakowskiej Doliną Prądnika, która zachwyca architekturą, formacjami skalnymi, jaskiniami zwłaszcza podczas pięknej słonecznej pogody. Po drodze był też czas na odpoczynek, gdzie mogliśmy zjeść smaczne lody oraz zakupić pamiątki.

Pełni wrażeń udaliśmy się w drogę powrotną do domu. Dla wszystkich było to pasjonujące odkrywanie swojej małej ojczyzny- Małopolski, a także ciekawa lekcja historii i przyrody, podczas której towarzyszyła nam wyśmienita zabawa
i piękna pogoda.

 

Karolina Myszor


 

Przewiń do góry