• Synergia
  • Office 365
  • Ikona youtube
  • Ikona facebook
  • BIP
  • ePUAP
    • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Szkoła Podstawowa
Przedszkole
Kort tenisowy

Zagrożenia, których nie zauważamy

Spotkanie dotyczące profilaktyki uzależnień, w którym uczestniczyli uczniowie klas 4-8.

10 maja w naszej szkole, w ramach profilaktyki uzależnień, odbyło się spotkanie z p. Markiem Szczotkowskim, dotyczące zagrożeń, których nie zauważamy.

            Uczniowie klas 4-6 zostali zapoznani z zagrożeniami, wynikającymi z korzystania przez młodzież z e–papierosów, wyrobów nikotynowych, napojów energetycznych i suplementów diety. Omówione zostały aspekty psychologiczne, dlaczego w ogóle młodzież tak chętnie sięga po wyżej wymienione środki, dlaczego nie zauważa zagrożeń wynikających z ich stosowania. Podkreślono, że ukazane środki powodują uzależnienie i są szkodliwe dla życia i zdrowia.

            Natomiast spotkanie przeznaczone dla uczniów klas 7-8 miało na celu uświadomienie młodym ludziom szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych. Uczestnicy w przystępny sposób zostali zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi środków psychoaktywnych, ze szczególnym naciskiem na szkodliwe ich działania na organizm człowieka. Przedstawione zostało również, jaki wpływ ma zażywania środków psychoaktywnych na dalsze życie człowieka. Zaznaczona została także odpowiedzialność prawna młodzieży za zażywanie wspomnianych wcześniej środków. Ukazano alternatywne formy spędzania wolnego czasu przez młodzież, wolne od środków psychoaktywnych.

            Mamy nadzieję, że tego rodzaju spotkania profilaktyczne, skłonią uczniów do refleksji nad pokusami współczesnego świata i pozwolą uniknąć wielu zagrożeń.

 

Zespół ds. Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

Zdjęcia ze spotkania profilaktycznego:

 

Przewiń do góry