• Synergia
  • Ikona youtube
  • Ikona facebook
  • BIP
  • ePUAP
    • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Zajęcia rozwijające

Franek Pluta, uczeń klasy 8b w Zespole Szkół w Wolbromiu Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Wolbromiu, zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego Małopolskiego Konkursu Biologicznego organizowanego przez Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie. Sukces ten osiągnął  dzięki wielkiemu zaangażowaniu własnemu oraz systematycznej i wytrwałej nauce pod kierunkiem nauczycielki biologii Anety Dobrek.

Przygoda Franka z konkursem rozpoczęła się już we wrześniu. Wtedy to, 10 uczniów klas ósmych rozpoczęło powtarzanie i utrwalanie wiadomości z biologii. Do pierwszego etapu obowiązywał materiał z klas V-VIII szkoły podstawowej.

Dnia 12 października 2021 roku odbył się etap szkolny Małopolskiego Konkursu Biologicznego. Franek osiągną w nim 69 na 80 punktów, czyli  86%, co pozwoliło mu zakwalifikować się do etapu rejonowego i znaleźć w grupie 406 uczniów z całego województwa małopolskiego. Awans do kolejnego etapu łączył się z kolejnymi godzinami poświęconymi na naukę. Badania przyrodnicze, chemiczne podstawy życia, komórka jako podstawowa jednostka oraz szczegółowa wiedza na temat wirusów, bakterii, protistów i grzybów, to tematyka, z którą Franek zaznajamiał się przez kolejne 3 tygodnie.

Dnia 2 grudnia 2021 roku odbył się etap rejonowy Małopolskiego Konkursu Biologicznego. Franek uzyskał  w nim 55 na 60 możliwych  do zdobycia punktów. Do 13 stycznia 2022 roku w wielkim napięciu czekaliśmy na ogłoszenie ostatecznej listy osób, które wezmą udział w kolejnym etapie i potwierdzenie, że Franek awansował do etapu wojewódzkiego, do którego zakwalifikowało się tylko 73 uczniów. Tym wynikiem kolejny raz udowodnił, że jego wiedza z biologii jest bardzo duża. Teraz przed nim kolejne wyzwanie, z dziedziny genetyki (szczegółowa budowa i funkcje kwasów nukleinowych, zasady kopiowania, ekspresja genów, reguły dziedziczenia cech, określanie prawdopodobieństwa wystąpienia danej cech, choroby genetyczne) biotechnologii molekularnej (techniki inżynierii genetycznej, wykorzystanie organizmów z modyfikowanych genetycznie, zagrożenia związane z GMO, metody klonowania zwierząt, biotechnologia molekularna w medycynie- terapia genowa, nowoczesne szczepionki, biotechnologia molekularna w medycynie sądowej,) ekologii (tolerancja ekologiczna organizmów, formy ekologiczne roślin, oddziaływania antagonistyczne i nieantagonistyczne między organizmami, struktura ekosystemu, sukcesja, typy łańcuchów troficznych, różnorodność biologiczna).

 

Ostatnie miesiące to dla Franka czas ogromnego wysiłku i poświęcenia, ponieważ oprócz wiadomości określonych w podstawie programowej przedmiotu biologia dla klas V-VIII, uczeń musiał przyswoić sobie wiadomości i umiejętności ponadprogramowe, wykraczające znacznie poza zakres wiedzy z biologii na poziomie szkoły podstawowej. Wykaz literatury dodatkowej wymagał opanowania przez Franka wiadomości z liceum ogólnokształcącego i technikum. Uczeń przygotowywał się do konkursu korzystając z podręczników ,,Biologia na czasie 1’’ oraz  ,,Biologia na czasie 3’’  (zakres rozszerzony).

Gratulujemy Frankowi awansu i życzymy sukcesu w kolejnym etapie Małopolskiego Konkursu Biologicznego, który odbędzie się 22 lutego w Krakowie.

Trzymamy kciuki :) 
 

 

Przewiń do góry